A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả vận động ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em" trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 889/KHPH-PGDĐT-LĐLĐ ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Liên đoàn Lao động huyện về việc vận động ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn huyện An Phú.

Phòng GDĐT phối hợp cùng Liên đoàn Lao động huyện tổ chức vận động từ ngày 29/9/2021 đến ngày 15/10/2021, Phòng GDĐT báo cáo kết quả vận động như sau:

STT

Nội dung

Số tiền (đồng)

Hiện vật

1

Vận động 1 ngày thu nhập trong ngành Giáo dục

365.435.118

04 điện thoại

2

Vận động ngoài ngành Giáo dục

33.747.000

 

Cộng:

399.182.118

04 điện thoại

(Danh sách các đơn vị ủng hộ đính kèm)

- Đối với số tiền vận động 1 ngày thu nhập trong ngành Giáo dục: Phòng GDĐT sẽ chuyển tiền về Ban Vận động Sở GDĐT (qua Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh An Giang) theo quy định.

        - Đối với số tiền vận động ngoài Ngành: Phòng GDĐT sẽ xin chủ trương của Ủy ban nhân dân huyện để mua thiết bị cho các em thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang thiếu thiết bị học trực tuyến./.

Phòng GDĐT An Phú


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết